Ohjelmistokehittäjä, etätoteutus

Kiinnostaako sinua ICT-alan loputtomat mahdollisuudet? Haluatko oppia kunnon koodariksi? Opiskele nyt etänä tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon kuuluvaa ohjelmistokehittäjän osaamisalaa ja opi avullamme mielenkiintoinen ja alati uudistuva ammatti! Voit osallistua tähän koulutukseen miltä paikkakunnalta tahansa. Osaavat ohjelmoijat työllistyvät alan tehtäviin hyvin ja palkkataso on kilpailukykyinen.

Ohjelmistokehittäjä, ohjelmistosuunnittelu

Tutkinnon suoritettuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi ohjelmistokehittäjä, pelikehittäjä (Game Developer), peliohjelmoija (Game Programmer), testaaja, ohjelmoija, pelisuunnittelija, käytettävyyssuunnittelija, tietokanta-asiantuntija, ohjelmistosuunnittelija, testaaja, IOT-ratkaisujen toteuttaja, full stack -osaaja, web-ohjelmoija tai yrittäjä!

Opintojen aikana käydään läpi mm. Visual C# / Python / PHP/ C++ / Unity / Phaser / JavaScript / HTML / SQL / WordPress ohjelmointikieliä, teknologioita ja ympäristöjä. Lisäksi opitaan esimerkiksi kuvankäsittelyä ja grafiikan tuottamisen perusteita. Koulutus antaa sinulle siis varsin monipuoliset valmiudet.

Alan ammattikoulutus ja työelämä edellyttävät sinulta teknistä innostuneisuutta, luovuutta ja hyviä oppimis- ja ongelmanratkaisutaitoja. Olet aina valmis oppimaan uutta 🙂

Opintojen rakenne ja kesto

Ohjelmistokehittäjä on yksi tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintonimikkeistä. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja se koostuu 145 osaamispisteen ammatillisista ja 35 osaamispisteen yhteisistä opinnoista. Etätoteutuksessa yhteiset opinnot on yleensä jo aiemmin suoritettu. Opinnot kestävät henkilökohtaisesta opintosuunnitelmastasi riippuen 2-2,5 vuotta. Koulutuksen kestoon vaikuttavat mm. aikaisempi osaaminen sekä aikaisemmin suoritetut opinnot.

Koulutus on opettajavetoista viisi päivää viikossa (9-16), saat siis ohjeita ja tukea päivittäin. Koulutukseen kuuluvat harjoitukset ja projektit on pääsääntöisesti mahdollista tehdä mihin kellonaikaan tahansa.

Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät kokonaisuus sisältää mm. seuraavia opintoja: johdatus ohjelmointiin, verkkojulkaiseminen, työvälineohjelmien tehokäyttö ja järjestelmien asennus.

Ohjelmointi ja ohjelmistokehittäjänä toimiminen koostuvat monipuolisista ohjelmointiopinnoista: ohjelmoinnin perusteet, verkko-ohjelmointi, peliohjelmointi, mobiiliohjelmointi, kuvankäsittely, ohjelmistojen suunnittelu, ohjelmistojen testaus, käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelu, peligrafiikka, verkkokaupparatkaisut, tietorakenteet ja tietovarastot.

Työtehtävien automatisointi komentokielellä on kokonaisuus, jossa opit mm. erilaisia skriptauksia.

Sulautettu ohjelmointi on paikallinen tutkinnon osa, jossa pääset rakentamaan ja ohjelmoimaan mm. IOT-laitteita (Internet Of Things).

Yhteiset tutkinnon osat kokonaisuudessa on kaikkia ammatillisia tutkintoja yhdistävät aineet, kuten kieliopinnot, liikunta, yrittäjyys ja matemaattiset aineet. Nämä yleensä hyväksiluetaan aiemman tutkinnon tai osaamisen perusteella.

Osa opinnoista tehdään yrityksissä ja organisaatioissa. Työelämän oppiminen voi tapahtua myös ulkomailla.

Tiesitkö? Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneena voit halutessasi hakea jatkokoulutukseen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Kertynyt osaamisesi todetaan näytöillä työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. Ohjelmoinnin näytöt opiskelija voi suorittaa millä tahansa työelämän ohjelmointikielellä.

Modernit oppimisympäristöt verkossa

Opiskelijoilla on käytössään omat webhotellit, jotka mahdollistavat monipuolisen ja työelämälähtöisen oppimisen. Tehtävät ovat jaossa kätevästi verkko-oppimisympäristöissä, kuten Moodlessa. Käytössäsi on opintojen ajan myös Office 365-palvelut ja ohjelmat sekä Adobe CC-ohjelmistot, kuten Photoshop.

Pääasiallinen opetuskieli on suomi, mutta voit keskustella opettajien kanssa myös englanniksi.

Hakeutuminen ja lisätiedot

Koulutuksen voi aloittaa seuraavina ajankohtina:

5.8.2024

Koulutuksen voi mahdollisesti aloittaa myös muina aikoina opinto-ohjaajan/opettajan kanssa laaditun henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, mikäli ryhmissä on tilaa

Hakuaika ja hakeminen: Hakuaika syksyllä 2024 alkavaan toteutukseen 22.1.2024 – 29.2.2024. Haku voidaan keskeyttää aikaisemmin runsaasta hakijamäärästä johtuen.

Hakulinkki: Ilmoitetaan uuden haun alkaessa.

Opiskelijaksi hakemisen edellytykset:

Perustutkinnot: peruskoulu tai 2. asteen tutkinto

Motivaatio ja etäopiskeluvalmiudet (tilat, laitteet, ajankäyttö, osaaminen)

Tutkinnossa edellytyksenä on suomen kielen taso A2.2.

Linkki tutkinnon perusteisiin https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/6779583/reformi/tiedot

Hinta: koulutus on maksuton

Lisätietoja:

Koulutuksen vastuuopettaja, lehtori Pentti Peura, pentti.peura (at) vamia.fi, puh. 040 564 7412
(parhaiten tavoitat sähköpostitse)

Oppilaitoksen sivut: Vamia.fi

Tervetuloa!